Academic skills

ESP - English for Chemistry, English for Health Studies, English for Graphic Arts

Academic Writing

eLearning - LMS Moodle, Mahara, web 2.0

teaching English for Scientists

Testing Spoken English - CEFR

Certified TOEIC Examiner

2014/15 iPad in education (project of 24U)

Project management:

2012 - 2014 Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace (UNICOM) (spoluřešitel) - vedoucí klíčové aktivity pro eLearning

2011 - FRVŠ projekt Interaktivní terminologická databanka (spoluřešitel)

2009 - FRVŠ projekt E-learningový kurz rozvíjející komunikativní dovednosti v anglickém jazyce pro zdravotnická studia (spoluřešitel)

2007 FRVŠ projekt Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu - řešitel