Conference Contributions

Digitální portfolia a jejich využití v terciárním vzdělávání jsou stále na vzestupu a to především v zahraničí. Portfolia jsou využívána jako hodnotící nástroj, ale stále častěji získávají roli nástroje, který má sloužit celoživotnímu vzdělávání a pomoci studentům s uplatněním se na trhu práce. Stále větší důraz je při práci s portfolii rovněž kladen na tzv. evidence-based learning. V souladu s nastíněným vývojem byl v  rámci pilotáže navržen a ověřen výukový model odborného anglického jazyka založený na rozvoji některých klíčových dovedností 21. století, jako jsou sebereflexe, sebehodnocení a autonomní učení, a to na všech stupních terciárního vzdělávání  a s využitím digitálního portfolia. Dílčí výsledky pilotní studie jsou prezentovány v tomto příspěvku.

Attached files (1)

Nowadays, in compliance with the so-called 21st century skills, it is desired to provide our students with skills needed to become successful, autonomous, and reflective practitioners. Implementation of ePortfolio in the learning process seems to be a feasible solution to the above mentioned challenge. The aim of the author’s research is to examine the potential of ePortfolio use in language learning at tertiary level. The paper describes a pilot study of a course design enhanced by ePortfolio application and piloted in university students of English for Specific Purposes and the University of Pardubice, Czech Republic. 40 students of English for Economics and English for Chemistry are involved in the initial phase of the study with the aim to provide language learners with space for self-analysis and self-reflection followed by blended form of guided autonomous learning and subject learning. The study participants undergo several stages of language level assessment. Firstly, it is an initial ePlacement test; consequently, students go through self-assessment of their skills followed by standardized language testing. The results of tests are shared and discussed with the students with the focus on strong and weak skills. Each phase is concluded by setting learning objectives based on obtained test results and self-assessment forms. The process aims at formulation of partial, concrete, and achievable learning objectives. The main functions of portfolio are all present in the study phases: evaluation, growth, and showcasing functions. The ePortfolio represents both the role a personal learning space and simultaneously of a space designed for collecting artefacts which provide evidence of met objectives. The suggested teaching and learning model using ePortfolio to enhance reflection and autonomy in learners can be adjusted and applied in teaching and learning subjects of various fields thus increasing the learning experience and outcomes in the learning process.

Attached files (1)

Digitální portfolia a jejich využití v terciárním vzdělávání jsou stále na vzestupu a to především v zahraničí. Portfolia jsou využívána jako hodnotící nástroj, ale stále častěji získávají roli nástroje, který má sloužit celoživotnímu vzdělávání a pomoci studentům s uplatněním se na trhu práce. Stále větší důraz je při práci s portfolii rovněž kladen na tzv. evidence-based learning. V souladu s nastíněným vývojem byl v  rámci pilotáže navržen a ověřen výukový model odborného anglického jazyka založený na rozvoji některých klíčových dovedností 21. století, jako jsou sebereflexe, sebehodnocení a autonomní učení, a to na všech stupních terciárního vzdělávání  a s využitím digitálního portfolia. Dílčí výsledky pilotní studie jsou prezentovány v tomto příspěvku.

Attached files (1)

The aim of the paper is to analyse the potential of digital badges in the area of language learning in the field of formal university education and their potential extension towards other meaningful learning contexts. With reference to their previous publications, the authors deal with the following theoretical aspects of the topic: the role of digital badges within the so called authentic assessment by means of portfolio, the potential of digital badges in the area of establishing meaningful links between formal, non-formal and informal learning, and the redefinition of the conceptual framework of “badging” in the Czech educational context. In their paper, the authors therefore formulate an urgent call for an extension of the scope of “badging” in formal education beyond the concept of gamification, i.e. towards the use of badges in broader contexts. As an empirical evidence for this claim, the authors present the outcomes of a small-scale investigation into the students’ subjective perceptions of “badging” in LMS Moodle carried out from the perspective of the influential Bartle’s typology of players, together with the descriptive data related to a large-scale use of digital badges in the language courses at the University of Pardubice during the previous 2 years.

Attached files (1)

BREBERA, P. - POSPÍŠILOVÁ, L. Digital Badges as an Organisational Principle of the Language Course. In Conference Proceedings: ICT for Language Learning. 7th edition. Florence: Libreriauniversitaria.it, 2014. s. 167-172. ISBN 978-88-6292-548-8.

BREBERA, P. - POSPÍŠILOVÁ, L. Využití "Badges" v kurzech odborného anglického jazyka v LMS Moodle. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 8-13. ISBN 978-80-7435-481-6.

BREBERA, P. - POSPÍŠILOVÁ, L. Digitální odznaky: prostředek podpory procesů hodnocení ve výuce cizích jazyků. In UNICOM 2014. Sborník příspěvků z konference. Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 17-22. ISBN 978-80-7395-862-6.

POSPÍŠILOVÁ, L. Spojení Moodle a Mahary v kurzu Angličtina pro polygrafii. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 27-32. ISBN 978-80-7435-327-7.

Attached files (1)
POSPÍŠILOVÁ, L. - REIMANNOVÁ, I. Osobní učební prostředí českých a finských studentů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 125-130. ISBN 978-80-7435-327-7.
November 2013
REIMANNOVÁ, I. - POSPÍŠILOVÁ, L. Virtual English Student Teacher. In Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. Wien: LIT Verlag, 2013. s. 419-428. ISBN 978-3-643-50505-7.
June 2013

POSPÍŠILOVÁ, L. - PODLÁSKOVÁ, I. Towards Excellence Through Language Teaching Innovations - EU Funded Project at University of Pardubice. In INTED 2013. 7th International Technology, Education and Development Conference. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. s. 4379-4386. ISBN 978-84-616-2661-8.

POSPÍŠILOVÁ, L. - BEZDÍČKOVÁ, Z. - CIBEROVÁ, D. (English for Science using LMS Moodle)
September 2011
POSPÍŠILOVÁ, L. - BEZDÍČKOVÁ, Z. (English for Science in LMS Moodle)
2011
BEZDÍČKOVÁ, Z. - PODLÁSKOVÁ, I. - POSPÍŠILOVÁ, L. - KRČMÁŘ, P. (Application of Students' Experience of Social Networking in Learning/Teaching Process)
June 2011
KRČMÁŘ-P; POSPÍŠILOVÁ-L. (English Moodling for Health Studies)
2010
BREBERA, P. - POSPÍŠILOVÁ, L. (Linking English to Chemistry: e-stories of the students of the Faculty of Chemical Technology)
June 2010
POSPÍŠILOVÁ-L; KRČMÁŘ-P. (E-Learning As A Tool For Distance Language Teaching Sborník-contribution)
June 2010
POSPÍŠILOVÁ, L. - KRČMÁŘ, P. (Případová studie e-learningové podpory odborné výuky jazyků na Univerzitě Pardubice)
2009
KRČMÁŘ, P. - POSPÍŠILOVÁ, L. (Distant ESP Learning Challenges: Solution by eLearning)
2009